Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.999.781
Website Link
Main News Site
Trung tâm Nghiên cứu Phòng trừ mối
Ngày tạo: 03/05/12

Giám đốc: ThS. Lê Quang Thịnh

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Thúy Hiền

Điện thoại: 043.8521162 - 108

Chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu sinh học, sinh thái học các loài mối và một số loài sinh vật có hại khác làm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu và đề xuất công nghệ phòng trừ chúng;

- Thu thập mẫu, phân tích, định loại mối và một số loài sinh vật có hại phục vụ công tác nghiên cứu và thực hiện hợp đồng ứng dụng;

- Xây dựng, quản lý và phát triển bảo tàng các loài mối ở Việt Nam;

- Khảo sát sinh học, sinh thái học các loài mối và sinh vật có hại cho các chủ nhiệm công trình theo quy chế củaViện;

- Nghiên cứu công nghệ phòng trừ mối và sinh vật gây hại;

- Khảo sát, tư vấn, xử lý phòng trừ mối và sinh vật hại;

- Thẩm tra hồ sơ, giám sát thi công xử lý phòng trừ mối, sinh vật gây hại;

- Tham gia dịch vụ khảo nghiệm thuốc phòng trừ mối và sinh vật hại;

- Tiếp nhận và chuyển giao công nghệ xử lý mối và sinh vật hại;

- Nhân nuôi các loài mối để khai thác các mặt có lợi của chúng;

- Nhân nuôi các loài côn trùng thiên địch để phòng trừ sâu hại;

- Tham gia thực hiện các hợp đồng ứng dụng của Viện.

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software