Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.255
Website Link
Main News Site
Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tham dự Hội nghị triển khai Nghị định số 119/2016/NĐ-CP
Ngày tạo: 03/11/16
(WIP) - Ngày 28/10/2016 tại Thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ “về một số chính sách quản lý bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu” do Phó tổng cục trưởng Cao Chí Công chủ trì.

Hội nghị có sự tham gia của gần 100 đại biểu đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường; một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo và chuyên viên các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm 29 tỉnh vùng ven biển; đại diện Ngân hàng Thế giới, Tổ chức GIZ, Dự án rừng và đồng bằng Việt Nam (VFD) và một số chuyên gia, nhà khoa học. 

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị định 119/2016/NĐ-CP và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương; Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện các dự án trồng rừng ven biển; giới thiệu một số Văn bản hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng ven biển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành và một số dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật đang nghiên cứu, xây dựng để ban hành. 

Hội nghị đã được nghe các ý kiến tham luận của các Bộ, ngành có liên quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh ven biển cũng như các đại biểu tham dự hội thảo về đánh giá thực hiện các dự án trồng rừng ven biển, các nội dung cần đưa vào hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để ban hành trong năm 2017./. 

Nguồn: tongcuclamnghiep.gov.vn

Tin khác
Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software