Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.263
Website Link
Main News Site
Thu thập thông tin thủy văn phục vụ kè sinh thái suối Khe Thẻ Khu di sản văn hóa Mỹ Sơn
Ngày tạo: 16/11/16
(WIP) - Nhằm thu thập số liệu để phục vục đề tài khoa học "Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn" do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình là cơ quan chủ trì và TS. Ngô Xuân Nam là Chủ nhiệm đề tài.

Trong đợt mưa từ ngày 01 đến ngày 04/11/2016, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phối hợp với Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội và Đài khí tượng Trung Trung Bộ cùng các Trạm Thủy văn trong khu vực (trạm Giao Thủy, Nông Sơn, Thạnh Mỹ) đến khu vực Mỹ Sơn thuộc địa bàn xã Duy Phú thực hiện việc đo tốc độ dòng chảy và hướng chảy dòng suối Khe Thẻ tác động đến thủy động lực học hai bờ suối Khe Thẻ.

Công việc tổ chức đo đạc, quan trắc số liệu được thực hiện với các phương tiện, máy móc đạt chuẩn, thông số chính xác cao. Vị trí khảo sát: Đoạn suối từ cầu Khe Thẻ vào đến khu A, đo 3 điểm lưu lượng, mực nước và một điểm đo mực nước. Từ những thông số Thủy- Động- Lực học này sẽ làm cơ sở đề xuất xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn. Trong đó có việc, triển khai thực hiện việc kè sinh thái (trồng các loại cây dễ thích nghi và phù hợp với môi trường) bảo vệ hai bờ suối nhằm hạn chế tối đa sự sạt lở, chuyển  dòng phá vỡ cảnh quan, góp phần bảo tồn Khu di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn.

Một số hình ảnh dòng suối Khe Thẻ đợt mưa lũ vừa qua:

 

Nguồn: mysonsanctuary.com.vn

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software