Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.199
Website Link
Main News Site
Thử nghiệm tường mềm giảm sóng, giảm dòng chảy và gây bồi để trồng cây tại khu vực Nhà Mát, tỉnh Bạc Liêu
Ngày tạo: 31/05/17

Khu vực Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu hiện nay đang bị xói lở nghiêm trọng, diện tích rừng ngập mặn tại khu vực này bị suy giảm nhanh chóng từ sau khi kè Nhà Mát được hoàn thiện. Trong quá trình thi công Dự án “Gây bồi tạo bãi và trồng cây chống xói lở khu vực bờ biển Nhà Mát” (Dự án Nhà Mát), Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã thiết kế tường mềm thử nghiệm tại khu vực Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu để bảo vệ cho 6,5 hecta rừng mới trồng bước đầu đã cho hiệu quả rõ rệt về khả năng giảm sóng, giảm dòng chảy và gây bồi.

 

Hình 1. Hiệu quả giảm sóng của hệ thống tường mềm thử nghiệm tại khu vực Nhà Mát

IMG_8171.JPG

Hình 2. Hiệu quả giảm dòng chảy và gây bồi của hệ thống tường mềm
thử nghiệm tại khu vực Nhà Mát

Công nghệ tường mềm do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình thử nghiệm tại khu vực Nhà Mát đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Sau 9 tháng thử nghiệm, trong phạm vi bảo vệ của tường mềm không còn xuất hiện dòng chảy ven bờ, thể nền đã ổn định, cao trình mặt bãi được nâng lên trung bình 0,6m.

Từ ngày 23 tháng 02 đến ngày 01 tháng 3 năm 2017, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức một đoàn thực địa tại khu vực từ phường Nhà Mát đến giáp ranh Sóc Trăng để phục vụ công tác thiết kế hệ thống tuyến tường mềm cho toàn Dự án. Qua chuyến đi thực địa cho thấy bờ biển dọc theo tuyến từ ranh Sóc Trăng đến Nhà Mát có nhiều vị trí đang bị xói lở, bậc xói lở lên đến 1,5m và bãi bị cào mạnh.

Với những ưu điểm nổi bật như thân thiện với môi trường, giá thành rẻ, kỹ thuật thi công đơn giản, hệ thống tường mềm đang thử nghiệm tại khu du lịch Nhà Mát cần được áp dụng để gây bồi tạo bãi phục vụ trồng cây ngập mặn và khôi phục đai rừng phòng hộ dọc theo tuyến của dự án. Khảo sát địa hình cũng đã và đang được tiến hành để phục vụ thiết kế chi tiết hệ thống tuyến tường mềm cho toàn bộ dự án.

Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

TS. Mai Cao Trí, ThS. Mai Trọng Luân

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software