Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.183
Website Link
Main News Site
Kết quả trao đổi với các đoàn khách quốc tế sau hội nghị TRG9
Ngày tạo: 03/05/12
Bên lề hội nghị TRG9, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức một số cuộc họp trao đổi với đoàn khách quốc tế

- Trường Đại học Kyodo

+ Tìm hiểu kết quả nghiên cứu của hai bên về vấn đề mối hại cây.

+ Thống nhất sơ bộ Việt Nam sẽ tham gia dự án Đông Nam Á xanh do trường Đại học Kyođo tiến hành.

- Trường Đại học Tokyo

+ Trao đổi về chất hấp dẫn của mối.

+ Thống nhất trao đổi tài liệu và tìm hiểu thêm.

- Viện côn trùng Quảng Đông

+ Tìm hiểu và trao đổi kết quả nghiên cứu của hai bên về xử lý mối trên đê.

+ Hai bên thống nhất trao đổi tài liệu và kết quả nghiên cứu về bả diệt mối trên đề.

- Công ty Bayer - Mỹ

+ Tìm hiểu về kết quả nghiên cứu mối và thuốc phòng trừ mối ở Việt Nam.

+ Phía Mỹ thống nhất tìm hiểu thêm thị trường Việt Nam về loại thuốc mà công ty quan tâm.

+ Hai bên thống nhất Việt Nam sẽ cộng tác với Mỹ về phát triển loại thuốc này ở Châu Á.

- Làm việc với trường Đại học Georgia

+ Hai bên trao đổi sâu hơn về kết quả nghiên cứu của mình.

+ Thống nhất hai bên thường xuyên trao đổi về phương pháp và kết quả nghiên cứu.

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software