Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.246
Website Link
Main News Site
Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ GS, PGS năm 2017
Ngày tạo: 07/11/16
(WIP) - Ngày 03/11/2016, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ GS, PGS năm 2017. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung và Tây Nguyên và Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam).

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện; các cán bộ khoa học có trình độ từ tiến sỹ trở lên; bộ phận phụ trách đào tạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam.

Hội nghị lần này được tổ chức đánh dấu 01 năm thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao của Viện và đã vinh dự có thêm 01 GS, 04 PGS đạt chuẩn. Đồng thời cũng là Hội nghị khởi động quy hoạch và thực hiện kế hoạch cho năm 2016 và năm 2017 cho các đồng chí ứng viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Phạm Hồng Cường - Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành chính trình bày các quy định tiêu chuẩn của GS và PGS bao gồm tiêu chuẩn chung cho ứng viên GS, PGS; tiêu chuẩn riêng đối với ứng viên GS và PGS; điểm công trình khoa học quy đổi, bài báo khoa học, sách phục vụ đào tạo, chương trình đề tài nghiên cứu khoa học.

Tiếp theo đó, GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã chủ trì phiên thảo luận, trao đổi và hướng dẫn những điểm chính để các ứng viên đạt được chuẩn GS, PGS năm 2017 như thâm niên đào tạo, trình độ ngoại ngữ, điểm công trình khoa học; hướng dẫn NCS và ThS.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Giám đốc Viện một lần nữa nhấn mạnh việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Viện là thực hiện Chiến lược phát triển của Viện và thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Viện để tăng cường năng lực của Viện trong thời gian sắp tới của Viện và của các đơn vị.

Các đồng chí TS từ 03 năm trở lên đều có có hội để đạt chuẩn chức danh PGS và các đồng chí cần phải quyết tâm, nỗ lực và nắm bắt cơ hội của mình. Về phía Viện sẽ luôn luôn tạo điều kiện cho các cán bộ để đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực cao và cam kết tạo điều kiện, hỗ trợ cho các đồng chí một cách tốt nhất có thể, Giám đốc Viện nói.

Giám đốc Viện cũng đề nghị GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện tiếp tục chủ trì việc thực hiện, rà soát và lập kế hoạch các bước cụ thể, Ban Tổ chức Hành chính sẽ tham mưu giúp việc và cụ thể hóa các công việc này trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Cuối cùng, thay mặt Đảng ủy-Ban Giám đốc Viện, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt chúc mừng 05 ứng viên đạt chuẩn GS, PGS trong năm 2016 lần này và chúc sang năm 2017, Viện có số lượng đạt chuẩn GS, PGS nhiều hơn so với năm 2016./.

Nguồn: vawr.org.vn

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software