Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.237
Website Link
Main News Site
Đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ ra đa đất trong các nghiên cứu về địa chất và xây dựng dân dụng
Ngày tạo: 22/03/17

(WIP) - Công nghệ ra đa đất (GPR) phát triển mạnh mẽ mang lại một phương pháp mới rất hiệu quả mà không gây ảnh hưởng đến công trình khi mà công nghệ này được áp dụng trong quá trình tìm kiếm hàng loạt các đối tượng bên dưới mặt đất cho nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong địa chất, xây dựng dân dụng, thủy văn và khảo cổ học. Ăng ten của ra đa đất phát ra năng lượng sóng điện từ vào trong đất , khi các sóng điện từ gặp các ranh giới vật chất có giá trị hằng số điện môi khác nhau sóng này sẽ bị phản xạ trở lại. Sóng phản xạ sẽ quay trở lại mặt đất và được ăng ten thu ghi lại. Vận tốc, độ suy giảm và mức độ mạnh của năng lượng ra đa đều bị ảnh hưởng bởi tính chất điện của các vật liệu xung quanh, cụ thể là hằng số điện mối. Sự có mặt của nước- môi trường có hằng số điện môi cao (8,1) sẽ làm tăng hằng số điện môi của các vật liệu khác xung quanh như đất, đá… Sự tương phản về hằng số điện môi giữa hai môi trường sẽ làm tăng mức độ phản xạ trong file ra đa. Công nghệ ra đa đất đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều môi trường địa chất khác nhau và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, những nghiên cứu nói trên chưa  đáp ứng được kỳ vọng như mong đợi, cụ thể là mức độ xuyên sâu của ra đa. Cho dù các nghiên cứu đã được tiến hành trước khi thu thập số liệu, nhưng độ sâu đâm xuyên chỉ được khoảng chừng vài mét. Mặc dù vậy, công nghệ ra đa còn đạt được thành công trong việc vẽ bản đồ các mục tiêu dưới mặt đất trong các nghiên cứu về xây dựng dân dụng. Đối với các đối tượng có liên quan đến kim loại, mức độ phản xạ đối với sóng ra đa là rất tốt, do đó các đường ống kim loại bị vùi lấp trong cát là những đối tượng rất phù hợp với việc thăm dò bằng công nghệ này. Những phễu tiêu nước bằng thạch cao gần các đường tàu cũng là những đối tượng mà công nghệ ra đa có thể dò tìm. Công nghệ ra đa đất cũng thành công trong việc vẽ sơ đồ các khu vực bão hòa nước dưới đường tàu. Trong tương lai các quyết định trong công tác xây dựng dân dụng ở từng vị trí cụ thể sẽ có thể dựa vào những nghiên cứu này.

Người dịch: ThS. Đào Văn Hưng

Phòng Nghiên cứu Ứng dụng Địa vật lý

Nguồn: http://hdl.handle.net/1969.1/ETD-TAMU-1998-THESIS-S47

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software