Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.317
Website Link
Main News Site
Công nghệ sản xuất các chế phẩm Metarhizium anisopliae
Ngày tạo: 27/09/13
Các chế phẩm Metavina 90DP, Metavina 10DP và Metament 90DP được sản xuất trên công nghệ lên men xốp các chủng nấm MaC1và MaC3.

Quy trình sản xuất chế phẩm Metavina 80LS

Chế phẩm Metavina 80LS được sản xuất bằng công nghệ len men dịch thể chủng nấm Ma01. Sau khi được hoạt hóa trên môi trường STKA, chủng nấm Ma01 được nhân giống trong môi trường SK. Và cuối cùng được chuyển sang lên men sản xuất ở nồi lên men có dung tích 150 lít/mẻ đã có sẵn môi trường SPK. Quá trình lên men sản xuất được tiến hành liên tục trong 96 giờ, kết thúc quá trình lên men sẽ thu hồi được sản phẩm Metavina 80LS ở dạng dịch thể (liquid solution - LS).

 

Quy trình sản xuất chế phẩm Metavina 10DP, Metavina 90DP và Metament 90DP

Các chế phẩm Metavina 90DP, Metavina 10DP và Metament 90DP được sản xuất trên công nghệ lên men xốp các chủng nấm MaC1và MaC3. Sau khi được hoạt hóa trên môi trường STKA, các chủng nấm MaC1và MaC3 được nhân giống trong môi trường SK, rồi được chuyển vào môi trường xốp (cơm và kitin). Sản phẩm của quá trình lên men xốp được thu hồi sau 12 – 14 ngày lên men được sấy bằng thiết bị nhiệt lạnh cho đến khi độ ẩm trong sản phẩm chỉ còn <15% thì tiến hành tách bào tử của sản phẩm bằng thiết bị tách bào tử Mycohavester. Bào tử sau khi tách được được phối trộn với một số phụ gia để hình thành các chế phẩm riêng biệt là Metavina 10DP, Metavina 90DP và Metament 90DP.

 

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software