Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.128
Website Link
Main News Site
Chế phẩm Metavina 90DP
Ngày tạo: 27/09/13
Chế phẩm Metavina 90DP được sử dụng để diệt mối cho các công trình đang sử dụng, xây dựng mới

Hướng dẫn sử dụng

Mục đích  sử dụng

Đối tượng phòng trừ

Liều lượng

PHI (ngày)

Cách dùng

Công trình xây dựng, nhà cửa, kho tàng

Mối/phương pháp lây nhiễm

0.015 – 0.03 kg/hộp nhử

 

Không xác định

Đặt hộp nhử, khi thấy hộp đã có nhiều mối, lật từng miếng gỗ rồi phun đều thuốc vào đàn mối

Mối/nền công trình

0.01 – 0.05 kg/m2

Pha thuốc với 1 – 5 lít nước. Bơm thuốc xuống nền đất qua các lỗ khoan.

Mối/công trình cải tạo, nâng cấp

0.05 – 0.1 kg/m3

Trộn thuốc với đất của nền cũ hoặc đất nền tôn cao, chiều dày khoảng cách 0.5 – 1m.

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software