Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.248
Website Link
Main News Site
Chế phẩm Metavina 80LS
Ngày tạo: 27/09/13
Chế phẩm Metavina 80LS dùng để phòng trừ mối cho công trình đê, đập

Hướng dẫn sử dụng

 

Mục đíchsử dụng

Đối tượng phòng trừ

Liều lượng

PHI (ngày)

Cách dùng

Đê, đập

Mối

1-5 lít/100 lít nước/tổ

Không áp dụng

Khoan vào khoang tổ mối, sau đó bơm dung dịch thuốc vào tổ qua lỗ khoan

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software