Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.305
Website Link
Main News Site
Chế phẩm Metavina 10DP
Ngày tạo: 27/09/13
Chế phẩm Metavina 10DP được sử dụng để phòng mối cho các công trình xây dựng mới hay cải tạo, nâng cấp

Hướng dẫn sử dụng

Mục đích sử dụng

Đối tượng phòng trừ

Liều lượng

PHI (ngày)

Cách dùng

Công trình xây dựng, nhà cửa, kho tàng

Mối/công trình xây dựng mới

0.4 – 0.8 kg/m2

 

Không xác định

Trộn đều thuốc với đất hoặc cát rồi rải đều trước khi đổ lót mặt nền

Mối/ công trình đã xây dựng

0.2 – 0.5 kg/m2

Pha thuốc với 2 – 5 lít nước. Bơm thuốc xuống nền đất qua các lỗ khoan.

Mối/hàng rào phòng mối

2 – 7 kg/m3

Trộn thuốc với đất hoặt cát rồi lấp đất đã trộn thuốc tạo hàng rào.

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software