Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.154
Website Link
Main News Site
Chế phẩm Metament 90DP
Ngày tạo: 27/09/13
Chế phẩm Metament 90DP được sử dụng để diệt tuyết trùng, bọ nhảy, ấu trùng bọ hung, bọ hà, sâu xám

Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng

Đối tượng phòng trừ

Liều lượng

PHI

(ngày)

Cách dùng

Cải xanh

(xử lý đất)

Tuyến trùng

10 kg/ha

Không xác định

Trộn đều thuốc với đất bột rải đều trên ruộng. Rải khi làm đất

Củ cải

(xử lý đất)

Bọ nhảy, ấu trùng bọ hung bọ hà, sâu xám

 

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software