Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.999.789
Website Link
Main News Site
Các thành tựu của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình
Ngày tạo: 02/05/12
Các thành tích của Viện

1. Thành tựu về nghiên cứu khoa học và công nghệ

- Đưa ra các qui trình công nghệ: qui trình công nghệ sử dụng thiết Ra đa đất  phát hiện tổ mối trong đê đập; qui trình công nghệ sử dụng thiết bị điện đa cực  phát hiện các ẩn họa trong thân đê, đập.

- Nghiên cứu, sản xuất và áp dụng thành công các chế phẩm sinh học phòng trừ mối và côn trùng có hại trong nông nghiệp gồm: Metavina 10DP, Metavina 90DP, Metavina 80LS, Bả BDM04.

- Xuất bản cuốn sách Động vật chí về mối ở Việt Nam.

- Chủ trì soạn thảo và được Bộ ban hành tiêu chuẩn ngành  mã số 14TCN 182: 2006 về qui trình khảo sát, phát hiện mối và ẩn hoạ trong thân đê và tiêu chuẩn ngành tại Quyết định số 3078/ QĐ-BNN-KHCN về phân loại và đặc điểm sinh học, sinh thái học của mối.

2. Thành tựu về chuyển giao công nghệ và triển khai hợp đồng ứng dụng

- Áp dụng nhiều công nghệ mới, đạt hiệu quả cao trong khảo sát và xử lý.

- Năng lực trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác khảo sát và thi công.

- Trình độ cán bộ kỹ thuật và đội ngũ kỹ thuật viên ngày càng được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu thực tế.

- Sử dụng chế phẩm sinh học và bả sinh học trong phòng trừ mối nên đảm bảo an toàn đối với con người và môi trường.

- Tạo dựng, gìn giữ được uy tín và thương hiệu của Trung tâm đối với các nhà quản lý và các đối tác.

3. Các giải thưởng

- Huân chương lao động hạng 2 của Chủ tịch nước, số 2319/QĐ-CTN, 04/12/2013.

- Huân chương lao động hạng 3 của Hội đồng nhà nước (lần 1), số 880KT/HĐNN ngày 11/5/1992.

- Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước (lần 2), số 1249QĐ/CTN ngày 10/11/2006.

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, số 1170QĐ/TTg ngày 07/11/2005.

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, số 160/QĐ-TTg, 26/01/2011.

- Bằng khen của Uỷ ban KHKT nhà nước, số 917-QĐ/KT ngày 13/12/1987.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 2326 ngày29/5/2001.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 1355 ngày 18/5/2004.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 1244/QĐ-BNN ngày 09/3/2007.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,  số 1692/QĐ-BNN-TCCB, 22/6/2009.

- Cờ thi đua Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 3247/QĐ-BNN-TCCB, 27/12/2012.

- Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ 1, số 2752/QĐ-BNN-TCCB, 01/11/2012.

- Cúp vàng Thương hiệu Việt năm 2006.

- Cúp vàng sản phẩm AgroViet của Bộ NN & PTNT, giấy chứng nhận số 2862/QĐ-BNN-VP ngày 28/9/2007.

- Top 500 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2008.

- Cúp vàng chất lượng hội nhập WTO năm 2009.

 

Tin khác
Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software