Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.999.759
Website Link
Main News Site
Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Viện Phòng trừ Mối và Bảo vệ công trình
Ngày tạo: 02/05/12
Ngày 27 tháng 3 năm 2012, Viện Phòng trừ Mối và Bảo vệ công trình đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2012.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Đặng Hoàng Thanh – Trưởng Ban Tổ chức, Hành chính Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và đồng chí Trần Thị Lệ - Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Hạnh – Viện trưởng Viện Phòng trừ Mối và Bảo vệ công trình đã đọc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2012.

Thay mặt Ban chấp hành công đoàn cơ sở Viện Phòng trừ Mối và bảo vệ công trình, đồng chí Nguyễn Quốc Huy Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn Viện Phòng trừ Mối và Bảo vệ công trình trong năm qua và đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện trong năm 2012.  

Toàn thể cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn và người lao động cùng các vị khách mời đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp với Hội nghị. Hội nghị cũng đã thể hiện tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch khi thông qua các quy chế hoạt động của Viện.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân gồm 03 đồng chí: Đồng chí Đào Văn Hưng, đồng chí Phùng Thị Thu Huyền, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền.

Đồng chí Đào Văn Hưng được bầu làm Trưởng ban Thanh tra nhân dân.

Thông qua Đại hội, Ban Lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ công chức, viên chức cơ quan Viện Phòng trừ Mối và Bảo vệ công trình quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Trịnh Văn Hạnh, Viện trưởng Viện Phòng trừ Mối và Bảo vệ công trình đang phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Đặng Hoàng Thanh – Trưởng Ban Tổ chức, Hành chính Viện KHTLVN phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Trần Thị Lệ - Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software