Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.999.752
Website Link
Main News Site
Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2015
Ngày tạo: 07/08/12
Ngày 03/8/2012, Công đoàn Cơ sở (CĐCS) Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình thuộc Công đoàn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Đến dự Đại hội có PGS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, đồng chí Trần Thị Lệ - Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Đại hội đã nghe Đồng chí Nguyễn Quốc Huy – Chủ tịch CĐCSViện Sinh thái và Bảo vệ công trình (khóa I) trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Viện Phòng trừ mối và Bảo vệ công trình khóa I, nhiệm kỳ 2010 – 2012 và phương hướng nhiệm vụ Công đoàn Viện khóa II, nhiệm kỳ 2012- 2015.

Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí vào Ban chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2012 - 2015và 10 đồng chí đi dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

PGS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Trần Thị Lệ - Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu tại Đại hội

PGS.TS. Trần Đình Hòa trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

cho Công đoàn cơ sở Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình 

Đồng chí Trần Thị Lệ trao bằng khen cho các đoàn viên Công đoàn

có thành tích xuất sắc trongphong trào xây dựng tổ chức công đoàn

Ban chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2012 – 2015 ra mắt Đại hội

Tin khác
Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software