Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.999.772
Website Link
Main News Site
Một nhà thiết kế vừa tìm ra cách biến trụ chắn sóng thành rừng ngập mặn- 28-03-2017 (WIP) - Xâm nhập mặn, nước biển dâng hay sóng thần đe dọa... đó đều là những hiểm họa đang đe dọa an toàn của các vùng ven biển, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, giải pháp của nhà thiết kế người Đài Loan sẽ giải quyết được những nguy cơ đó?
/1
Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software