Hotline: 090 343 6383

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh chương trình chăm lo phúc lợi đoàn viên

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh chương trình chăm lo phúc lợi đoàn viên

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh chương trình chăm lo phúc lợi đoàn viên

Cần giải pháp hữu hiệu ứng phó với sự 'đỏng đảnh' của thiên tai

Cần giải pháp hữu hiệu ứng phó với sự 'đỏng đảnh' của thiên tai

Cần giải pháp hữu hiệu ứng phó với sự 'đỏng đảnh' của thiên tai

Thủ tướng dự chương trình “Chung tay vì một xã hội an toàn trước thiên tai”

Thủ tướng dự chương trình “Chung tay vì một xã hội an toàn trước thiên tai”

Thủ tướng dự chương trình “Chung tay vì một xã hội an toàn trước thiên tai”

Thẩm định đề án: “Kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình”

Thẩm định đề án: “Kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình”

Thẩm định đề án: “Kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình”

Ngân sách chi không hết, nhà khoa học kêu thiếu tiền

Ngân sách chi không hết, nhà khoa học kêu thiếu tiền

Ngân sách chi không hết, nhà khoa học kêu thiếu tiền

Thủ tướng làm việc với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về chống sạt lở

Thủ tướng làm việc với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về chống sạt lở

Thủ tướng làm việc với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về chống sạt lở

Cần tạo sự chuyển biến theo ngành dọc trong công tác phòng chống thiên tai

Cần tạo sự chuyển biến theo ngành dọc trong công tác phòng chống thiên tai

Cần tạo sự chuyển biến theo ngành dọc trong công tác phòng chống thiên tai

Khảo sát xác định tổ mối bằng phương pháp rada đất tại đập phụ công trình Thủy điện Tuyên Quang

Khảo sát xác định tổ mối bằng phương pháp rada đất tại đập phụ công trình Thủy điện Tuyên Quang

Khảo sát xác định tổ mối bằng phương pháp rada đất tại đập phụ công trình Thủy điện Tuyên Quang

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tiếp Giáo sư Bernard Dell - Trường Đại học Murdoch, Úc

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tiếp Giáo sư Bernard Dell - Trường Đại học Murdoch, Úc

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tiếp Giáo sư Bernard Dell - Trường Đại học Murdoch, Úc

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư

Hội nghị Viên chức và người lao động Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Hội nghị Viên chức và người lao động Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Hội nghị Viên chức và người lao động Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tham dự hội nghị TRG12 tại Yogyakarta, Indonesia

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tham dự hội nghị TRG12 tại Yogyakarta, Indonesia

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tham dự hội nghị TRG12 tại Yogyakarta, Indonesia

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình vô địch môn kéo co và giải 3 môn bóng đá giải thể thao truyền thống Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình vô địch môn kéo co và giải 3 môn bóng đá giải thể thao truyền thống Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình vô địch môn kéo co và giải 3 môn bóng đá giải thể thao truyền thống Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Làm việc với Tổng cục Thủy lợi về đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan đến lĩnh vực bảo vệ công trình thủy lợi

Làm việc với Tổng cục Thủy lợi về đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan đến lĩnh vực bảo vệ công trình thủy lợi

Làm việc với Tổng cục Thủy lợi về đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan đến lĩnh vực bảo vệ công trình thủy lợi

Khảo sát xác định tổ mối bằng phương pháp rađa đất phục vụ công trình Hồ chứa nước Sông Than

Khảo sát xác định tổ mối bằng phương pháp rađa đất phục vụ công trình Hồ chứa nước Sông Than

Khảo sát xác định tổ mối bằng phương pháp rađa đất phục vụ công trình Hồ chứa nước Sông Than

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ công bố Quyết định kéo dài thời gian công tác cho PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh

Lễ công bố Quyết định kéo dài thời gian công tác cho PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh

Lễ công bố Quyết định kéo dài thời gian công tác cho PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh

Khảo sát, đánh giá hiện trạng đê bằng phương pháp điện đa cực, rađa đất phục vụ công tác quản lý, duy tu đê điều

Khảo sát, đánh giá hiện trạng đê bằng phương pháp điện đa cực, rađa đất phục vụ công tác quản lý, duy tu đê điều

Khảo sát, đánh giá hiện trạng đê bằng phương pháp điện đa cực, rađa đất phục vụ công tác quản lý, duy tu đê điều

Hội thảo khoa học: Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng đê bằng phương pháp điện đa cực, rađa đất phục vụ quản lý, duy tu đê điều

Hội thảo khoa học: Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng đê bằng phương pháp điện đa cực, rađa đất phục vụ quản lý, duy tu đê điều

Hội thảo khoa học: Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng đê bằng phương pháp điện đa cực, rađa đất phục vụ quản lý, duy tu đê điều

Khảo sát, xác định hằng số điện môi của đất tại một số đoạn đê ở Hà Nội và Bắc Ninh

Khảo sát, xác định hằng số điện môi của đất tại một số đoạn đê ở Hà Nội và Bắc Ninh

Khảo sát, xác định hằng số điện môi của đất tại một số đoạn đê ở Hà Nội và Bắc Ninh

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam cần tiếp tục đẩy mạnh chương trình chăm lo phúc lợi đoàn viên

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam cần tiếp tục đẩy mạnh chương trình chăm lo phúc lợi đoàn viên

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam cần tiếp tục đẩy mạnh chương trình chăm lo phúc lợi đoàn viên

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam cần tiếp tục đẩy mạnh chương trình chăm lo phúc lợi đoàn viên

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam cần tiếp tục đẩy mạnh chương trình chăm lo phúc lợi đoàn viên

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam cần tiếp tục đẩy mạnh chương trình chăm lo phúc lợi đoàn viên