Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.085
Website Link
Main News Site
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công- 03-11-2016 (WIP) - Ngày 02/11/2016, Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.
Một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu- 03-11-2016 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 quy định về về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu.
Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software