Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.091
Website Link
Main News Site
Bả gián COBAMID 7.5RB- 12-04-2015 Bả diệt gián COBAMID 7.5RB là bả dạng bột có màu vàng sậm, được đóng gói trong túi thiếc với khối lượng tịnh 10g/gói
Bả kiến KIBAMID 7.5RB- 12-04-2015 Bả diệt kiến KIBAMID 7.5RB là bả dạng bột có màu vàng sậm, được đóng gói trong túi thiếc với khối lượng tịnh 10g/gói
Chế phẩm Metavina 80LS- 27-09-2013 Chế phẩm Metavina 80LS dùng để phòng trừ mối cho công trình đê, đập
Chế phẩm Metavina 90DP- 27-09-2013 Chế phẩm Metavina 90DP được sử dụng để diệt mối cho các công trình đang sử dụng, xây dựng mới
Bả mối BDM10- 12-04-2015 Bả được sử dụng để xử lý những loài mối thuộc giống mối Coptotermes.
Khả năng diệt mối Macrotermes anandalei bằng bả độc- 03-05-2012 Macrotermes annandalei là một trong các loài mối có kích thước cơ thể lớn nhất ở Việt Nam. Chúng phân bố phổ biến ở vùng đồi, núi ở Việt Nam
Báo cáo kết quả nghiên cứu sản xuất hộp nhử mối- 27-09-2013 Trong công tác phòng trừ mối thì phòng trừ mối cho công trình xây dựng chiếm một vị trí ngày càng quan trọng với thị phần ngày một mở rộng.
Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software